Thu chớm đến, màu sắc trở nên dịu dàng hơn trong những mùa còn lại. Say mê với một tác phẩm cũng đủ cho tâm hồn bình yên, cuộc sống vui vẻ trọn vẹn cho điều sáng tạo.

Khi thực hiện một tác phẩm Ẩm – Thực. Tôi rạch ròi và nghiêm khắc với kiến thức kết hợp y khoa, hoá học và vật lý. Vì sao? Bởi sự sống trước hết của cơ thể là thức ăn nuôi sống tốt tế bào. Vậy giới hạn nào cho tôi? Cho bạn? Đó là sự yêu thương chân thành trong thực hiện công việc Ẩm – Thực
Để cùng thưởng thức cuộc sống trọn vẹn!.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like...