Chúng tôi đang tìm 02 người lực lưỡng và chơi tới bến, đô tới bến đã nhiều năm

CẦN

 • Chill với men
 • Chất với trái
 • Chill và Chất
 • Kinh nghiệm trên 60 cách thực hiện (trong 01 lote) và tư duy sáng tạo độc lập.
 • Yêu thích phiêu và biết ca hát
 • Gửi CV về Hongthao.vgroup@gmail.com

SẼ

 • Mức lương khởi điểm 10 triệu
 • 15 triệu.
 • Phụ cấp theo luật chơi.
 • Nơi làm việc sang trọng.
 • Có những cơ hội trải nghiệm thời gian chất và sang trọng.
 • Tham gia ngay nếu tự tin hợp tác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like...