Pink Grass F&B là một doanh nghiệp tư vấn và đào tạo tại Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam, được thành lập bởi Trần Thị Hồng Thảo vào năm 2018.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành về quản lý, đào tạo và tư vấn, Pink Grass F&B có thể hỗ trợ tất cả các doanh nghiệp lớn và nhỏ phát huy hết tiềm năng của mình.