Nhóm bánh 1: Bánh thông dụng

(Số buổi học: 01 x 2 tiếng)

 • Lý thuyết về nhóm nguyên liệu
 • Thực hành các loại bánh theo nhóm

 (Số buổi học : 03 ngày x 8 tiếng)

Học phí: 04 triệu

 • Egg salt sponge cake (Bông lan trứng muối)
 • Sponge roll cake (Bánh bông lan cuộn gà cay)
 • Apple custard tart (Bánh tart táo)
 • Apple Danish (Bánh táo Thổ Nhĩ Kỳ)
 • Cinanmon roll (Bánh quế nho cuộn)
 • Paparoti (Bánh mì Mexico)
 • Gralic bread with butter (Bánh mỳ Hàn Quốc)
 • Pumkin Spice cheese cake (Bánh bí đỏ pho mai)

Nhóm bánh 2: Bánh lạnh

 (Số buổi học: 01 x 2 tiếng)

 • Lý thuyết về nhóm nguyên liệu
 • Thực hành các loại bánh theo nhóm

(Số buổi học : 03 ngày x 8 tiếng)

Học phí: 3,6 triệu

 • Mango mousse
 • Passion mousse
 • Matcha mousse
 • Mocha mousse
 • Chocolate mousse
 • Butter fly pea mousse
 • Cherry blossom mousse
 • Original Tiramisu
 • Tiramisu

Nhóm bánh 3: Bánh thông dụng

 (Số buổi học: 01 x 2 tiếng)

 • Lý thuyết về nhóm nguyên liệu
 • Thực hành các loại bánh theo nhóm

(Số buổi học : 03 ngày x 8 tiếng)

Học phí: 2,9 triệu

 • Banana coconut cake (Bánh chuối dừa)
 • Chewing cake (Bánh su dai)
 • Cupcake (Bánh cốc)
 • Muffin (Mặn và ngọt của Pháp)
 • Raisin cake loaf (Bánh nho)

        Nhóm bánh 4: Bánh thông dụng

 (Số buổi học: 01 x 2 tiếng)

 • Lý thuyết về nhóm nguyên liệu
 • Thực hành các loại bánh theo nhóm

(Số buổi học : 03 ngày x 8 tiếng)

Học phí: 3,1 triệu

 • Almond cookies (Bánh quy hạnh nhân)
 • Tuiles  (Bánh ngói hạnh nhân)
 • Coconut cookies (Bánh quy dừa)
 • Butter cookies (Bánh quy bơ)
 • Carrot chesse cake (Bánh carrot)
 • Cheese cake Japan (Bánh gato pho mai Nhật Bản)

                                 Các nhóm học đều có bốc thăm buổi thi cuối và đặt các câu hỏi trong quá trình hoàn thiện mô hình kinh doanh.

Ưu đãi miễn phí khoá học làm kem tiêu chuẩn 5 sao với trị giá 3 triệu dành cho học viên đăng ký tất cả các nhóm bánh.

Trân trọng

Pink Grass Training Center